Tomter

http://www.vossakart.no/planarkiv/1235/05005/Dokumenter/Plankart%20A3.pdf
Bustadfeltet er planlagt utbygd i to trinn med tilsaman 28 tomter. Tomtene er ikkje heilt klare for sal endå, men fram til utbyggjinga startar er det mogeleg å registrere si interesse for tomt. Kjøpekontrakt og oppgjer vert utført av advokat og vert skrive når utbyggjinga startar.

I tillegg til kjøpesummen kjem utgifter til staten og kommunen: 

Omkostningar til kommunen:
  • Tilknytingsavgift til påkobling vatn- og kloakk, ca. kr. 5000.
Omkostningar til staten:
  • 2,5 % dokumentavgift av kjøpesum
  • Kr.1.060.- tgl.gebyr skøyte
  • Kr.1060*.- tgl.gebyr panteobligasjon  *pr.obligasjon kr.172*.- , pr.panteattest * pr.attest 

UTBYGGING - TRINN 1
 Tomt nummer    Areal G.nr/B.nr Eigar Prisantydning
 Frå ca. 525000
 Tomt 1 ca. 698 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad
 Tomt 2 ca. 837 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 3 ca. 769 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 4 ca. 634 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 5 ca. 1165 kvm GNR. 408 BNR. 19 Grethe Agerlie Finsrud 
 Tomt 6 ca. 748 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 7 ca. 705 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 8 ca. 456 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 9 ca. 430 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 10 ca. 459 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 11 ca. 491 kvm GNR. 408 BNR. 19 Grethe Agerlie Finsrud 
 Tomt 12 ca. 648 kvm GNR. 408 BNR. 19 Grethe Agerlie Finsrud 
 Tomt 23 ca. 1255 kvm GNR. 408 BNR. 6 Bjarne Bolstad
 Tomt 24 ca. 2120 kvm GNR. 408 BNR. 6 Bjarne Bolstad 
 Tomt 25 ca. 2740 kvm GNR. 408 BNR. 6 Bjarne Bolstad 
 Tomt 26 ca. 1440 kvm GNR. 408 BNR. 6 Bjarne Bolstad 
 Tomt 27 ca. 1696 kvm GNR. 408 BNR. 6 Bjarne Bolstad 
 Tomt 28 ca. 1102 kvm GNR. 408 BNR. 6 Bjarne Bolstad 
* Kostnadsberegning av infrastrukturen i bustadfeltet indikerer at prisantydningen ligg frå ca kr. 525.000 og oppover pr. tomt, avhengig av tomtestorleik, lokalisering i feltet, utsiktsverdi m.m. Kjøpesummen vil bli indeksregulert og endelig fastsett etter innhenta entreprise for infrastrukturen i bustadfeltet.

UTBYGGING - TRINN 2
 Tomt nummer Areal G.nr/B.nr Eigar Pris
 Tomt 13 ca. 447 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 14 ca. 407 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 15 ca. 757 kvm GNR. 408 BNR. 19 Grethe Agerlie Finsrud 
 Tomt 16 ca. 953 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 17 ca. 798 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 18 ca. 546 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 19 ca. 676 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 20 ca. 636 kvm GNR. 408 BNR.104 Edvard Jarle Bolstad 
 Tomt 21 ca. 668 kvm GNR. 408 BNR. 19 Grethe Agerlie Finsrud 
 Tomt 22 ca. 734 kvm GNR. 408 BNR. 19 Grethe Agerlie Finsrud