Om utbyggjar/grunneigarar

Arealet i Eikelitunet er eigd av Edvard Jarle Bolstad, Grethe Finsrud Agerlie og Bjarne Bolstad. Kvar grunneigar eig sin del av feltet, men samarbeider om regulering, planlegging og marknadsføring. Kjøpskontrakt inngås direkte med eigar av den aktuelle tomten. Utbyggjar er i kontakt med entrepenør, arkitekt og byggmeister.

Kontakt oss om de har spørsmål:

Skisser og illustrasjonsplan er utarbeida av Fortunen AS. Fortunen AS kjenner feltet godt og kan tilby arkitektteikna hus skreddersydd til terrenget, i samarbeid med kjøpar.