Tomter

Bustadfeltet er planlagt utbygd i to trinn med tilsaman 28 tomter. Tomtene er ikkje heilt klare for sal endå, men fram til utbyggjinga startar er det mogeleg å registrere si interesse for tomt. Kjøpekontrakt og oppgjer vert utført av advokat og vert skrive når utbyggjinga startar.

I tillegg til kjøpesummen kjem utgifter til staten og kommunen: 

Omkostningar til kommunen:

Omkostningar til staten:

Last ned plankart med oversikt over tomtene

UTBYGGING - TRINN 1

* Kostnadsberegning av infrastrukturen i bustadfeltet indikerer at prisantydningen ligg frå ca kr. 525.000 og oppover pr. tomt, avhengig av tomtestorleik, lokalisering i feltet, utsiktsverdi m.m. Kjøpesummen vil bli indeksregulert og endelig fastsett etter innhenta entreprise for infrastrukturen i bustadfeltet.

UTBYGGING - TRINN 2